Musik i Fristad är en ideell förening som har som mål att främja ett aktivt musicerande bland ungdomar bosatta i Fristad med omnejd (läs f.d. Fristad Kommundel). Föreningen har ett nära samarbete med kulturskolan i Fristad och fungerar som en stödfunktion till den verksamhet som bedrivs där. Styrelsen består till största delen av föräldrar till barn och ungdomar som är aktiva inom kulturskolan. Därtill har vi föräldragrupper som arbetar aktivt i samband med våra olika aktiviteter. Målsättningen är att det skall finnas en föräldragrupp kring varje orkester och instrumentinriktning som aktivt arbetar tillsammans med lärarna. Det är ni föräldrar som utgör grunden för Musik i Fristads existens.

Verksamheten i Musik i Fristad består till stor del av att samla in pengar som oavkortat går till att stödja kulturskolan och dess elevers olika verksamheter. Detta sker bl.a genom att vi ordnar konserter av olika slag samt resor både inom och utanför Sverige. Dessutom köper Musik i Fristad in instrument, noter och arrangemang som lånas ut till musikskolan och orkestrarnas olika verksamheter.

Föreningens intäkter består främst av medlemsavgifter, sponsring, gåvor från stiftelser, försäljning av inträdesbiljetter samt lotter och fika m.m. i samband med våra olika framträdanden.

Musik i Fristad har under sina 60 år lyckats attrahera personer i närområden till Fristad att verka inom föreningen och kulturskolan. Att vi har både en förening och musikskola som i högsta grad är aktiv känns väldigt positivt. Vi har ett lokalt kulturarv att föra vidare till kommande generationer.

I nuläget deltar ca 200 st barn och ungdomar i kulturskolan undervisning samt orkester- och ensembleverksamhet som består av FUO (Fristads ungdomsorkester), FJO (Fristads Juniororkester),  Fristads Stråkorkester, Stråkdraget, Nybörjarstråket, Klarinettensemble, Gitarrensemble och Brassensemble. Ensembleverksamheten stöds av en styrelse där musikskolan har med sin representant och även de äldre eleverna i FUO finns representerade.

Vår förhoppning är att alla familjer där någon är aktiv inom kulturskolan vill vara medlem i Musik i Fristad. Idag kostar det 200 kr per familj att vara med. I medlemsavgiften till Musik i Fristad ingår även ett medlemskap i Rum (Riksförbundet Unga Musikanter).Förutom en trevlig tidning som kommer 4-5 ggr/år så erbjuder Rum musikkurser till medlemspris samt möjligheten att söka bidrag till våra egna arrangemang. Genom Ert engagemang kan vi genomföra många olika aktiviteter.