Välkommen till Musik i Fristad!

Musik i Fristad (MiF) är en stödförening till Musikskolan i Fristad.

Fristad Musikskola engagerar många barn i ensembler, orkestrar och enskild musikundervisning. Som ett stöd för denna verksamhet finns föreningen MiF. Det är vi föräldrar som utgör grunden för MiF:s arbete. Stödet kan vara att ordna resor till spelningar, köpa in noter och material, ordna uniformer och genomföra orkesterresor. Mycket arbete går ut på att samla in pengar för att hålla våra aktiviteter på en kostnadsnivå där alla har möjlighet att vara med. All verksamhet sker i samverkan med musikskolans lärare. MiF stödjer ekonomiskt medlemmar som går musikkurs eller deltar i musikläger som andra arrangerar.

För ytterligare och mer löpande information hänvisar vi till vår facebooksida:

https://www.facebook.com/Musik-i-Fristad-1527297190929182/