Välkommen till Musik i Fristad!

Musik i Fristad (MiF) är en stödförening till kulturskolan i Borås, med fokus på den verksamhet som bedrivs i Musikens hus i Fristad.

Musikens hus i Fristad engagerar många barn i ensembler, orkestrar och enskild musikundervisning. Elevernas föräldrar utgör grunden för MiF:s arbete. Stödet kan vara att ordna resor till spelningar, köpa in noter och material, ordna uniformer och genomföra orkesterresor. Mycket arbete går ut på att samla in pengar för att hålla våra aktiviteter på en kostnadsnivå där alla har möjlighet att vara med. All verksamhet sker i samverkan med kulturskolans lärare. MiF stödjer ekonomiskt medlemmar som går musikkurs eller deltar i musikläger som andra arrangerar.

För ytterligare och mer löpande information hänvisar vi till vår facebooksida:

https://www.facebook.com/Musik-i-Fristad-1527297190929182/